Nieuw regeerakkoord, gevolgen voor de arbeidsmarkt

11/10/17
newsImg

Vertrouwen in de toekomst, dat is het motto van het regeerakkoord dat de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben gepresenteerd. Ook voor de arbeidsmarkt zijn er een aantal plannen onthuld die in de nabije toekomst deze markt gaan veranderen. “Het nieuwe kabinet legt een goede basis voor de noodzakelijke hervormingen op de arbeidsmarkt. Het is een serieuze poging om de balans tussen vast en flexibel werk weer terug te brengen. Precies waar we om hebben gevraagd.”, aldus Jurriën Koops, directeur van de ABU. Concreet gaat het om de volgende plannen.

Verschil vast en flex
Allereerst staan voor het nieuwe kabinet uitzenden en detachering niet meer ter discussie. Het nieuwe kabinet staat open voor een aanpassing van de definitie van de uitzendovereenkomst. Uiteraard moet dit nog worden uitgewerkt in de praktijk, maar er liggen nu wel kansen om de verschillen tussen vaste en flexibele contracten te verkleinen, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van een goed gereguleerde vorm van flexibel werken, het uitzendwerk.

Payrolling
Daarnaast wil het kabinet payrolling meer gaan reguleren. De mogelijkheden voor payrolling worden hierdoor dus beperkt, concrete maatregelen moeten echter nog worden uitgewerkt. De ABU deelt de wens van het kabinet om payrolling te reguleren, zo blijft het in ieder geval bestaan als een middel om de werkgever te ontzorgen.

ZZP
Ook de positie van zelfstandigen is het kabinet niet ontgaan en er wordt hier ook flink werk van gemaakt. Zo wil het kabinet een minimumuurtarief invoeren voor ZZP’ers, verdient men minder, dan wordt het als een dienstverband beschouwd en moet de werkgever sociale premies afdragen zoals voor normale medewerkers in loondienst geldt. Deze maatregel moet ZZP’ers aan de onderkant van de markt helpen om rond te komen.

Wet Werk en Zekerheid
Ten slotte is het kabinet ook van plan om de korte ketenbepaling uit de Wet Werk en Zekerheid weer terug te draaien. Concreet betekent dit dat werkgevers straks weer pas na 3 jaar een vast contract hoeven aan te bieden. Nu is men verplicht om dit al na 2 jaar doen. Men gaat ervan uit dat werkgevers na 3 jaar eerder geneigd zijn om een vast contract aan te bieden dan na slechts 2 jaar. Het kabinet hoopt dan ook met deze maatregel het de werkgevers aantrekkelijker te maken om medewerkers vast in dienst te nemen.

Veel van deze plannen zullen de komende weken moeten worden uitgewerkt in concrete maatregelen. Het kabinet zal hierover in overleg gaan met meerdere sociale partners waaronder de ABU. Op korte termijn zal er dus meer duidelijk worden over de plannen die er nu liggen.


Bronnen:
www.abu.nl
www.flexmarkt.nl

Foto:
www.pixabay.com