Hoge boetes voor onderbetaling uitzendkrachten

18/07/17
newsImg

Bij een controle door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 500 uitzendbureaus zijn 131 boetes uitgedeeld met in totaal een waarde van ruim 1,3 miljoen euro. Veel overtreders hebben zich schuldig gemaakt aan onderbetaling van uitzendkrachten.

In Nederland zijn bij de Kamer van Koophandel ongeveer 12.000 uitzendbureaus ingeschreven. Daarnaast zijn er ook nog zo’n 10.000 bedrijven werkzaam onder de categorie ‘dienstverlening voor de akker- en tuinbouw’. Bovendien zijn er ook nog bedrijven actief die als nevenactiviteit het aanbieden van arbeidskrachten hebben. Gezamenlijk zijn deze bedrijven verantwoordelijk voor de 770.000 uitzendkrachten die jaarlijks in Nederland aan het werk zijn. Veel van deze bedrijven houden zich netjes aan de regels. Toch is er nog een behoorlijk aantal dat dit niet doet. De Inspectie SZW is belast met de controle hierop.

De Inspectie SZW controleert uitzendbureaus op verschillende gebieden. De Wet arbeid vreemdelingen (Wav), de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML), de Arbeidstijdenwet (ATW) en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Vooral bij de WML blijven een behoorlijk aantal uitzendbureaus in gebreke. Bedrijven die bij deze bureaus arbeidskrachten inhuren kunnen hierdoor op een oneerlijke wijze goedkoper concurreren. Branches waarin dit vooral gebeurt zijn land- en tuinbouw, metaal en industrie, horeca, detailhandel, bouw en schoonmaak.

Daar ook de inleners verantwoordelijk zijn voor de uitzendkrachten heeft de Inspectie een checklist gemaakt die te vinden is op www.checklistuitzendbureaus.nl. Via deze checklist kunnen werkgevers controleren of een uitzendbureau volgens de regels te werk gaat.
Wanneer u de checklist doorloopt met Zendt in gedachten zal blijken dat Zendt aan alle punten voldoet. Er wordt bij Zendt aan de hoogste normen voldaan die voor uitzenddiensten zijn bepaald.

Bronnen:
www.flexnieuws.nl
www.inspectieszw.nl


Foto: www.pixabay.com