Handhaving Wet DBA verder uitgesteld tot 1 juli 2018

12/06/17
newsImg

Nadat de handhaving van de Wet DBA al was uitgesteld tot 1 januari 2018 is dit moment nu verplaatst naar 1 juli 2018. Staatssecretaris Wiebes heeft de Tweede Kamer hiervan op de hoogte gesteld. Deze opschorting geldt niet voor kwaadwillenden.

Concreet betekent dit voor opdrachtgevers en zzp’ers dat er in ieder geval tot 1 juli 2018 geen naheffingen en boetes op de mat vallen. Ook niet nadat is gebleken dat er sprake was van een dienstbetrekking tussen beide partijen.

Over deze nieuwe verschuiving van de handhavingsdatum zegt de staatssecretaris het volgende: “In mijn derde rapportage over de Wet DBA van 20 april 2017, heb ik toegezegd om nog voor het zomerreces helderheid te geven over het verdere traject en de gevolgen hiervan voor de opschorting van de handhaving. Inmiddels is de ambtelijke verkenning afgerond en is het rapport “Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie” aangeboden aan uw Kamer en aan de informateur zodat het in de onderhandelingen ten behoeve van de formatie kan worden gebruikt. Bij de aanbieding van dit rapport is aangegeven dat het vervolg in het DBA-dossier afhankelijk is van de keuzes die een nieuw kabinet maakt. Tegen de achtergrond dat het kabinet het belangrijk vindt dat opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om zich aan te passen acht ik het noodzakelijk de opschorting van de handhaving te verlengen tot in ieder geval 1 juli 2018. Net als bij de huidige opschorting van de handhaving geldt deze niet voor kwaadwillenden.“

Aan het nieuwe kabinet dus de taak om een vervolg te geven aan het huidige DBA-dossier.

Bronnen: 
www.ABU.nl
www.belastingdienst.nl