Blog 8: Tekort aan personeel; betekent dat beperking van de groei accepteren of is er een alternatief?

06/11/17
newsImg

Eigenlijk is het erg bijzonder dat in 3 jaar tijd een hoge werkloosheid en een groot aanbod van personeel omslaat in een lage werkloosheid en een tekort aan personeel. Volgens het CBS telde Nederland in 2014 bijna 700.000 werklozen en half 2017 staat de teller rond de 470.000. Dat zijn grote verschuivingen. Iedereen had dat in 2014 wel gehoopt en gewenst, maar dat het zo snel zou kantelen (in positieve zin) is natuurlijk ongekend.

Onze nieuwe minister van financiën, Wopke Hoekstra, zal zeer zeker ook blij zijn met de snelle afbouw van de werkloosheid. De keerzijde is dat veel sectoren klagen over tekorten aan personeel. Dit kan de groei van de Nederlandse economie afremmen met alle gevolgen van dien.

Is er nu echt sprake van een tekort aan personeel? Op basis van de geluiden uit de markt en de berichtgeving in de media is er maar één conclusie mogelijk; er is een personeelstekort. Gezien het actueel aantal werklozen (circa 450.000) en de grote aantallen openstaande vacatures (ruim 200.000 in juni 2017 volgens het CBS) is er niet zo zeer sprake van een tekort, maar wel sprake van een mismatch. Een mismatch die wij in de dagelijks praktijk meemaken. In deze blog wil ik niet ingaan op de oorzaken van deze mismatch. Feit is dat het erg moeilijk is om de huidige werklozen te matchen op de actuele vacatures.

Uitgaande van het gegeven van de mismatch en de perceptie van een personeelstekort wat kan je dan een ondernemer adviseren te doen? Een ondernemer met ambitieuze groeiplannen zal niet 1,2,3 zijn plannen in de ijskast zetten. Er zijn wel een aantal tips uit mijn dagelijkse praktijk die ik ondernemers kan geven en ik heb deze hieronder vermeld en toegelicht.

Tip 1
Communiceer in je social media niet alleen over je produkten en diensten en de mooie aanbiedingen, maar geef je onderneming ook een menselijk gezicht door te communiceren over je medewerkers. Ook mag je communiceren over hoe je je rol in vult als goed werkgever.

Tip 2
Bied op regelmatige basis stageplekken aan en geef op professionele wijze invulling aan de stages en begeleiding aan de stagiaires. Vergeet ook niet te communiceren in je social media over de stages en de voortgang.

Tip 3
Betrek je medewerkers bij de werving en stel daar eventueel ook beloning voor het in het vooruitzicht. Je medewerkers zijn, als het goed is, je grootste ambassadeurs, maar je moet ze wel activeren om jouw onderneming te promoten bij potentiële werknemers in hun netwerk van kennissen en vrienden.

Tip 4
Durf ook buiten je comfort zone te werven. Ik bedoel daarmee dat je kandidaten werft die niet in eerste instantie tot je doelgroep behoren. Denk hierbij aan 55+-ers of jongeren die om welke reden dan ook de studie niet hebben afgemaakt of statushouders of andere groepen die tot de categorie ‘werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt’ behoren. Of zoals een relatie van mij onlangs heel mooi verwoordde; ‘werkzoekenden met mogelijkheden’.

Ik realiseer me goed dat deze tips niet de kip met de gouden eieren zijn, maar wellicht dat een aantal tips u helpen bij de bewustwording. Indien u meer info wenst of extra advies kan gebruiken, staan onze Zendt-agenten klaar om u van dienst te zijn. Zendt begrijpt namelijk heel goed dat een ondernemer geen genoegen kan en wil nemen met een beperking van de groei.

Bron: www.cbs.nl

Foto: www.pixabay.com