Blog 7: Zomervakantie, tijd om aan de slag te gaan!

04/07/17
newsImg

De zomervakantie staat weer voor de deur. Al geruime tijd kijken veel scholieren, net als hun ouders, hier naar uit. Vele Nederlanders zullen deze periode gebruiken om vakantie te gaan vieren in Nederland of in het extra zonnige Zuid-Europa of zelfs buiten Europa. Echter is er ook een grote groep scholieren die deze kans aangrijpt om wat extra geld te verdienen.

Erg handig voor werkgevers die hierdoor het gemis van vaste krachten kunnen opvangen, of de extra vakantiedrukte in bepaalde sectoren nu zonder moeite aankunnen. Aan dit vakantiewerk zitten echter wel een aantal regels verbonden die moeten worden nageleefd. Enkele van deze voorschriften wil ik hierbij kort toelichten. Hierdoor kunnen zowel werkgevers als vakantiekrachten goed voorbereid de zomervakantie in.

Allereerst is het van belang om te weten dat de Rijksoverheid jongeren verdeelt in drie verschillende leeftijdscategorieën als het gaat om werk;

  1. De 13- en 14-jarigen;
  2. De 15-jarigen;
  3. De 16- en 17-jarigen.

Naarmate een kind ouder wordt, mag deze ook steeds meer werkzaamheden uitvoeren en langer werken. Kinderen tot en met 12 jaar worden buiten beschouwing gelaten, omdat zij nog niet mogen werken.

Kinderen van 13 en 14 jaar
Kinderen van deze leeftijd mogen alleen klusjes doen en helpen bij licht, niet industrieel werk. Bij klusjes moet vooral gedacht worden aan hulp rondom huis en in de buurt. Het oppassen bij familie, wassen van auto’s, bezorgen van folders, vakkenvullen of lichte werkzaamheden in de landbouw  zijn hier goede voorbeelden van. Het helpen bij licht, niet industrieel werk mag alleen op vrije dagen. De zomervakantie is hier een mooie periode voor. Bij het werk in de landbouw is het  wel van belang dat er niet recent met bestrijdingsmiddelen is gespoten. Zwaar werk, werk achter de kassa of werken in een omgeving waar alcohol wordt geschonken is uit den boze.

Kinderen van 15 jaar
In tegenstelling tot de 13 en 14 jarigen mogen de 15-jarigen licht, niet industrieel werk doen. Zij mogen dus meer dan alleen helpen. Wel is het ook binnen deze leeftijdscategorie verboden om zwaar werk, werk achter de kassa of werk in een omgeving waar alcohol wordt geschonken uit te voeren.

Kinderen van 16 en 17 jaar
Deze groep jongeren mag veel meer werkzaamheden uitvoeren. Belangrijk is wel dat de werkzaamheden geen grote gevaren kunnen opleveren voor de veiligheid en de gezondheid van de jongeren. Ze mogen bijvoorbeeld niet werken met giftige stoffen of in een lawaaiige omgeving. Wel mogen ze onder deskundig toezicht risicovolle werkzaamheden uitvoeren. Denk hierbij aan het werken met grote machines of in gevaarlijke omgevingen. De toezichthouder moet hierbij wel zelf bekend zijn met het werk, opletten of de jongere het werk goed uitvoert en controleren of de jongere geen gevaarlijke situaties veroorzaakt.

Loon
Voor vakantiewerk waarvoor vakantiewerkers geen relevante ervaring of opleiding nodig hebben, mag gedurende maximaal een periode van 1 jaar het wettelijk minimum jeugdloon betaald worden. Op de website van de rijksoverheid kan je met een handige rekentool precies berekenen wat het minimumloon is. Zo weet je ook als vakantiewerker zeker dat je niet te weinig krijgt (link naar rekentool).

Er zijn dus veel zaken waar je als vakantiewerker en als werkgever rekening mee moet houden. Voorkom als werkgever hoge boetes en zoek van tevoren goed uit wat vakantiewerkers wel en niet mogen doen. Ook als toekomstig vakantiewerker kan het handig zijn om goed uit te zoeken wat je wel en niet mag doen en hoeveel je nu eigenlijk hoort te verdienen. Zo kan je onbezorgd aan de slag om een lekker zakcentje te verdienen. Voor nu wens ik iedereen een hele fijne vakantie toe!

Bron:
www.rijksoverheid.nl

Foto: www.pixabay.com