Blog 5: Het nieuwe selectiecriterium; lenig

01/03/17
newsImg

In gesprekken met HR-managers en lijnmanagers komen geregeld nieuwe selectiecriteria naar voren. In deze blog zal met enige regelmaat stil worden gestaan bij een specifiek criterium. Dit keer wordt ingezoomd op de functie-eis 'lenig'. Bedrijven en instellingen zijn op zoek naar lenige medewerkers.

Het woord 'lenig' klinkt goed en klinkt zeker ook heel positief en iedereen heeft er wel een beeld bij. Ook bij deze functie-eis kan de vraag gesteld worden 'Wat wordt er met lenig bedoeld?'.

In dit item neem ik de lezers mee in de verdieping rondom 'lenig.

Laten we ook nu starten met het raadplegen van de Dikke van Dale om te achterhalen welke betekenis de Opinieleider van de Nederlandse taal het woord lenig geeft.

Definitie (Van Dale)
De Van Dale komt met 2 betekenissen van het woord lenig, namelijk de volgende:

  1. zacht, buigzaam, soepel: een lenig lichaam;
  2. meegaand: lenig van aard zijn.

De eerste betekenis heeft vooral betrekking op het fysiek en de tweede betekenis gaat over een karaktereigenschap. Beide betekenissen maken duidelijk dat over flexibel zijn gaat, dat je kan mee-veren, mee-bewegen. Het is in ieder geval het tegenovergestelde van star en niet mee-gaand.

Wanneer ben je een lenige medewerker (m/v)?
Op basis van de definities uit de Van Dale ben je een lenige medewerker wanneer je probleemloos uiteenlopende werkzaamheden kan uitvoeren. Dat je de uiteenlopende werkzaamheden makkelijk en snel afwisselt. Dit kan betrekking hebben op fysiek werk, maar ook op meer administratief werk. 

Ik wil graag benadrukken dat 'meegaand' niet moet worden geïnterpreteerd als met alle winden meewaaien. Dat zou de verkeerde en ook negatieve interpretatie zijn.

Bij meegaand moet je daarom meer denken aan:
- het vermogen hebben om je te verplaatsen in anderen;
- het snel kunnen schakelen in een politiek krachtenveld;
- kunnen communiceren met alle lagen van een organisatie.

In de meeste gevallen zal de functie-eis lenig betrekking hebben op de competenties communicatie en flexibiliteit. Dit is ook exact het beeld dat HR managers, leidinggevenden en ondernemers schetsen van de medewerkers van de toekomst. De medewerker van de toekomst moet multi flexibel en inzetbaar zijn. De medewerkers moeten alles kunnen en willen aanpakken en daarbij past de functie-eis 'lenig' zeer treffend. Dus de verwachting is dat lenig steeds vaker vermeld zal worden in vacature-teksten.