Blog 3: Jobhoppen wordt weer hip!

13/01/17
newsImg

Afgelopen week presenteerde HR-dienstverlener Raet het jaarlijkse HR Benchmarkonderzoek. Een onderzoek dat is uitgevoerd samen met TNS Nipo onder 1.100 Nederlandse medewerkers. Een opvallende conclusie uit dit onderzoek is dat medewerkers weer veel meer openstaan voor een nieuwe baan. Vooral in de leeftijdscategorie tussen de 35 en 44 jaar zou maar liefst 70% interesse hebben in een nieuwe baan.

Wat kunnen we concluderen uit deze jobhop-wensen en wat betekent dat voor uitzendbureaus en personeelsbemiddelaars?

Allereerst betekent deze ontwikkeling een bevestiging van de economische groei in Nederland. In jaren van crisis en beperkte economische groei zijn medewerkers vooral druk met het vasthouden van de eigen bureaustoel; zorgen dat de reorganisaties bij je werkgever aan jou voorbij gaan. In deze economisch moeilijkere tijden zijn medewerkers dus vooral intern gericht en durven ze niet de stap te zetten om te solliciteren buiten de organisatie. Elders solliciteren betekent wellicht dat je in eerste instantie genoegen moet nemen met een tijdelijk contract en dat terwijl je nu gewoon een contract voor onbepaalde tijd hebt. Nu medewerkers meer openstaan om te veranderen van werkgever hebben ze vertrouwen dat de markt voldoende kansen biedt.

De tweede conclusie heeft te maken met de reden van de medewerkers om te willen switchen. In het onderzoek komt namelijk naar voren dat een gebrek aan loopbaanmogelijkheden bij de huidige werkgever een belangrijke reden voor medewerkers om is uit te zien naar ander werk. Dit betekent dat bedrijven en organisaties de afgelopen jaren qua doorstroom min of meer stil hebben gestaan. Dus wanneer straks de doorstroom op gang komt en daar bovenop ook een grote groep medewerkers gaan switchen, dan ontstaat er pas echt dynamiek op de arbeidsmarkt.

Alles bij elkaar betekent dit dat er zeer interessante jaren aankomen voor de uitzendbureaus en personeelsbemiddelaars. Wanneer je als bemiddelaar op de juiste momenten in contact weet te komen met de latent werkzoekenden, dan liggen er mooie kansen. Mijn advies is, positioneer jezelf als adviseur en niet als bemiddelaar. Stel de kandidaat centraal in plaats van je vacature. Adviseer kandidaten over de mogelijkheden van switchen, adviseer over de kansen en over de bedreigingen en ga echt naast de kandidaat staan. Dan zorg je ervoor dat jobhoppen niet alleen hip, maar ook goed is voor je knip.

Bron en voor meer informatie over het HR Benchmarkonderzoek van Raet: www.raethrbenchmark.nl