Wat voor werk mag een 16-jarige doen

Als je 16 bent mag je allerlei soorten werk doen, zolang het niet gevaarlijk of schadelijk is voor je gezondheid. Risicovolle werkzaamheden zijn alleen toegestaan onder toezicht van een ervaren collega. Houd je altijd aan de veiligheidsvoorschriften

Hoeveel uur mag je werken als je 16 bent?
- Je mag niet werken tussen 22.00 uur en 06.00 uur of 23.00 uur en 07.00 uur.
- Je rust moet minimaal 36 uur per week bedragen.
- Minimaal 4 vrije zondagen per 13 weken.
- Als je op zondag werkt, dan is zaterdag een vrije dag.
- Nachtdiensten zijn verboden.

Maximale arbeidstijden:
- Per dienst maximaal 9 uur.
- Per week maximaal 45 uur.
- Per 4 weken gemiddelde arbeidstijd van 40 uur per week.

Verder geldt de regel schooltijd = arbeidstijd. Dit betekent; als je op een dag 6 uur op school zit, dat je die dag nog maar 3 uur mag werken.