teaser small

Hoe maak je een CV?

Een goede CV kan het verschil maken tussen een uitnodiging voor een gesprek of een standaard reactie met een afwijzing. Het is dus een belangrijk onderdeel van je sollicitatie waar je veel aandacht in moet steken. Je CV bevat informatie over jezelf, waardoor anderen snel een beeld van je kunnen krijgen. Het is belangrijk dat je CV opvalt zodat je hopelijk tussen alle andere sollicitanten uitspringt.

De indeling van een CV

Persoonlijke gegevens

Hier zet je je volledige naam (voornaam + achternaam), je adres (straat + huisnummer, postcode + woonplaats), je telefoonnummer, je e-mailadres, je geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat (gehuwd, ongehuwd of samenwonend) en je nationaliteit.

Opleidingen

Hier zet je al je opleidingen die hebt gevolgd sinds de basisschool. Gebruik de officiële benamingen en afkortingen. Vermeld ook bij elke opleiding of je een diploma of certificaat hebt behaald en in welke maand en jaartal dat is gebeurd.

Werkervaring

Zet hier de bedrijven waar je hebt gewerkt en wat je hier hebt gedaan. Zet hierbij ook weer de maand en het jaartal wanneer dit is gebeurd. Ook onbetaald werk en stages kun je hier neerzetten.

Vaardigheden

Zet hier neer wat voor vaardigheden jij hebt die goed van pas kunnen komen bij de baan waar jij voor solliciteert. Bijvoorbeeld blindtypen of computerprogramma's waar je veel vanaf weet.

Hobby's en sport

Hier kun je neerzetten hoe jij je vrije tijd besteed en misschien de sport die je beoefend. Dit zegt ook vaak iets over je interesses. 

Ook kun je een professionele foto van jezelf bij je CV toevoegen, dit is niet verplicht maar het geeft vaak wel een goed beeld bij je CV.