teaser small

Kinderbijslag regels

Het is belangrijk dat je met je bijbaan de grens van de kinderbijslag in de gaten houdt. Want je werkt natuurlijk niet om aan de andere kant weer via de kinderbijslag geld mis te lopen.
Thuiswonende jongeren onder de 16 jaar kunnen onbeperkt bijverdienen. Maar thuiswonende kinderen van 16 en 17 jaar mogen tot €1196 netto per kwartaal bijverdienen. Als je €1196 of meer verdient dan vervalt de hele kinderbijslag voor dat kwartaal.

In de maanden; juni, juli en augustus mag je nog €1100 netto extra verdienen. Als je in deze maanden toch nog boven dat bedrag komt moeten je ouders een deel van de kinderbijslag terug betalen. Ook zijn ouders verplicht om alles wat hun kind meer dan €800 netto verdient, te geven aan de Sociale Verzekeringsbank.

Uitwonende kinderen mogen maximaal per kwartaal €1691netto voor enkele kinderbijslag en €1040 voor dubbele kinderbijslag bijverdienen zonder dat dat gevolgen heeft voor de kinderbijslag. Ook bij deze kinderen mag er in de maanden; juni, juli en augustus €1100 netto extra verdiend worden.Belasting en vakantiegeld over je vakantie/bijbaan

Als je werkt, heb je recht op vakantiegeld. Het vakantiegeld is 8% van je brutoloon (brutoloon is je loon waar nog belastingen en sociale premies van af gaan) en dit krijg je bovenop je loon.
Soms zit je vakantiegeld bij het brutoloon in, anders krijg je je vakantiegeld vaak uitbetaald in mei. Bij sommige werkgevers moet je je vakantiegeld zelf opvragen.
Als je stopt bij je vakantie/bijbaan krijg je het resterende vakantiegeld uitbetaald.

Als je werkt of een uitkering hebt dan betaal je belasting. Vaak houdt je werkgever of uitkeringsinstantie dit automatisch in op je loon of uitkering. Ook kun je als je 18 jaar of ouder ben recht hebben op toeslagen. Om te weten hoeveel geld je terug kunt krijgen moet je belasting aangifte doen of het aanvragen.

Werken in loondienst